【越调】柳营曲_西山即事挽原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【越调】柳营曲_西山即事挽

作者:张可久 朝代:元代
【越调】柳营曲_西山即事挽原文
西山即事

挽薛萝,倚嗟峨,人生胜游能几何?翠辇经过,彩笔吟哦,御墨尚岩阿。绿槐梦已南柯,苍松老似东坡。泉来山虎跑,花笑野猿歌。为甚么,僧寺占云多?

湖上

歌念奴,和昂夫,两风画船同笑语。水竹幽居,金碧浮图,倒影浸冰壶。山翁醉插茱萸,仙姬笑拈芙蕖。舞阑双鹧鸪,饮尽一葫芦。都,分韵赋的湖。

湖上晚兴

老画师,早春时,写松边一双白鹭鸶。拈断吟髭,点缀新词,渔舍小茅茨。寒香带雪南枝,晚妆临水西施。破苍苔斑竹枝,载红粉画船儿。诗.题满水仙词。

歌者玉卿

压锦丛,侍金童,蕊珠仙暂来尘世中。笋指纤秾,花貌春红,瑶台上记相逢。风清环珮丁东,月明仙掌芙蓉。琴横秋水冷,钗坠晓云松。天宝宫,惊走薛琼琼。

投闲即事

石斗滩,剑门关,上青天不如行路难。世事循环,春色阑珊,人老且投闲。文寻古调休弹,疏翁樵唱新刊。梅亭十二阑,茅屋两三间。看,一带好江山。

自会稽迁三衢三首

叠锦笺,卷青毡,行藏去住皆信天。梦笔名贤,载酒谪仙,相劝苦留连。守岩扉洞口白猿,伴渔蓑花下红鸳。拜辞了刘宠钱,笑上子猷船。迁,风月洁无边。高卧轩,赐荣园,风流晋唐人物贤。高会山川,秦望风烟,翠冷雨余天。镜湖上骑马乘船,翠微中急管繁弦。浣纱中争艳冶,采莲女斗蝉娟。还,此景有谁传?

诗酒缘,醒吟编,若耶山父老相爱怜。贺鉴湖边,夏后祠前,容我盖三椽。桃花流水神仙,竹篱茅舍林泉。五十亩种秫田,三两只钓鱼船。迁,移入小挑源。

包山书事

倚翠微,俯清溪,青山万里猿夜啼。怪我来迟,拂雪而归,月冷翠萝衣。啸白猿如醉如痴,远红尘无是无非。吟几篇绝句诗,看一局柯烂棋。饥,不采首阳薇。

酒边有诉秀才负心为作问答

望妾身,改家门,见书生可人情意亲。梦撒幺分,受尽艰辛,撅丁骂卜儿嗔。闪煞人也短命郎君,盼煞我也遥受夫人。皱双眉淡翠蛾,宽四指褪罗裙。又一春,花老月黄昏。

又答

秀才贫,记相亲,题花彩笺涂醉粉。念我白身,误却青春,千里践红尘。寄将来锦字口文,看承做梦岫行云。便金榜上标了贱名,丝鞭下就了新婚,包甚么限,包也还你做二夫人。

【越调】柳营曲_西山即事挽拼音解读
xī shān jí shì

wǎn xuē luó ,yǐ jiē é ,rén shēng shèng yóu néng jǐ hé ?cuì niǎn jīng guò ,cǎi bǐ yín ò ,yù mò shàng yán ā 。lǜ huái mèng yǐ nán kē ,cāng sōng lǎo sì dōng pō 。quán lái shān hǔ pǎo ,huā xiào yě yuán gē 。wéi shèn me ,sēng sì zhàn yún duō ?

hú shàng

gē niàn nú ,hé áng fū ,liǎng fēng huà chuán tóng xiào yǔ 。shuǐ zhú yōu jū ,jīn bì fú tú ,dǎo yǐng jìn bīng hú 。shān wēng zuì chā zhū yú ,xiān jī xiào niān fú qú 。wǔ lán shuāng zhè gū ,yǐn jìn yī hú lú 。dōu ,fèn yùn fù de hú 。

hú shàng wǎn xìng

lǎo huà shī ,zǎo chūn shí ,xiě sōng biān yī shuāng bái lù sī 。niān duàn yín zī ,diǎn zhuì xīn cí ,yú shě xiǎo máo cí 。hán xiāng dài xuě nán zhī ,wǎn zhuāng lín shuǐ xī shī 。pò cāng tái bān zhú zhī ,zǎi hóng fěn huà chuán ér 。shī .tí mǎn shuǐ xiān cí 。

gē zhě yù qīng

yā jǐn cóng ,shì jīn tóng ,ruǐ zhū xiān zàn lái chén shì zhōng 。sǔn zhǐ xiān nóng ,huā mào chūn hóng ,yáo tái shàng jì xiàng féng 。fēng qīng huán pèi dīng dōng ,yuè míng xiān zhǎng fú róng 。qín héng qiū shuǐ lěng ,chāi zhuì xiǎo yún sōng 。tiān bǎo gōng ,jīng zǒu xuē qióng qióng 。

tóu xián jí shì

shí dòu tān ,jiàn mén guān ,shàng qīng tiān bú rú háng lù nán 。shì shì xún huán ,chūn sè lán shān ,rén lǎo qiě tóu xián 。wén xún gǔ diào xiū dàn ,shū wēng qiáo chàng xīn kān 。méi tíng shí èr lán ,máo wū liǎng sān jiān 。kàn ,yī dài hǎo jiāng shān 。

zì huì jī qiān sān qú sān shǒu

dié jǐn jiān ,juàn qīng zhān ,háng cáng qù zhù jiē xìn tiān 。mèng bǐ míng xián ,zǎi jiǔ zhé xiān ,xiàng quàn kǔ liú lián 。shǒu yán fēi dòng kǒu bái yuán ,bàn yú suō huā xià hóng yuān 。bài cí le liú chǒng qián ,xiào shàng zǐ yóu chuán 。qiān ,fēng yuè jié wú biān 。gāo wò xuān ,cì róng yuán ,fēng liú jìn táng rén wù xián 。gāo huì shān chuān ,qín wàng fēng yān ,cuì lěng yǔ yú tiān 。jìng hú shàng qí mǎ chéng chuán ,cuì wēi zhōng jí guǎn fán xián 。huàn shā zhōng zhēng yàn yě ,cǎi lián nǚ dòu chán juān 。hái ,cǐ jǐng yǒu shuí chuán ?

shī jiǔ yuán ,xǐng yín biān ,ruò yē shān fù lǎo xiàng ài lián 。hè jiàn hú biān ,xià hòu cí qián ,róng wǒ gài sān chuán 。táo huā liú shuǐ shén xiān ,zhú lí máo shě lín quán 。wǔ shí mǔ zhǒng shú tián ,sān liǎng zhī diào yú chuán 。qiān ,yí rù xiǎo tiāo yuán 。

bāo shān shū shì

yǐ cuì wēi ,fǔ qīng xī ,qīng shān wàn lǐ yuán yè tí 。guài wǒ lái chí ,fú xuě ér guī ,yuè lěng cuì luó yī 。xiào bái yuán rú zuì rú chī ,yuǎn hóng chén wú shì wú fēi 。yín jǐ piān jué jù shī ,kàn yī jú kē làn qí 。jī ,bú cǎi shǒu yáng wēi 。

jiǔ biān yǒu sù xiù cái fù xīn wéi zuò wèn dá

wàng qiè shēn ,gǎi jiā mén ,jiàn shū shēng kě rén qíng yì qīn 。mèng sā yāo fèn ,shòu jìn jiān xīn ,juē dīng mà bo ér chēn 。shǎn shà rén yě duǎn mìng láng jun1 ,pàn shà wǒ yě yáo shòu fū rén 。zhòu shuāng méi dàn cuì é ,kuān sì zhǐ tuì luó qún 。yòu yī chūn ,huā lǎo yuè huáng hūn 。

yòu dá

xiù cái pín ,jì xiàng qīn ,tí huā cǎi jiān tú zuì fěn 。niàn wǒ bái shēn ,wù què qīng chūn ,qiān lǐ jiàn hóng chén 。jì jiāng lái jǐn zì kǒu wén ,kàn chéng zuò mèng xiù háng yún 。biàn jīn bǎng shàng biāo le jiàn míng ,sī biān xià jiù le xīn hūn ,bāo shèn me xiàn ,bāo yě hái nǐ zuò èr fū rén 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【越调】柳营曲_西山即事挽原文,【越调】柳营曲_西山即事挽翻译,【越调】柳营曲_西山即事挽赏析,【越调】柳营曲_西山即事挽阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60427.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语