【中吕】朝天子_山中杂书三原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【中吕】朝天子_山中杂书三

作者:张可久 朝代:元代
【中吕】朝天子_山中杂书三原文
山中杂书三首

罢手,去休,已落在渊明后。百年心事付沙鸥,更谁是忘机友。洞口渔舟,桥边村酒,这清闲何处有?树头,锦鸠,花外啼春昼。

夜长,未央,盼杀鸡三唱。东华听漏满靴霜,却笑渊明强。月朗禅床,风清鹤帐,梦不到名利场。草堂,暗香,春已到梅梢上。

醉馀,草书,李愿盘谷序。青山一片范宽图,怪我来何暮?鹤骨清瘦,蜗壳蘧庐,得安闲心自足。蹇驴,和酒壶,风雪梅花路。

野景亭

瓜田邵平,草堂杜陵,五柳庄彭泽令。牵牛篱落掩柴荆,犬吠林塘静。树顶蟾明,水面风生,听渔歌三四声。小亭,野景,动著我莼鲈兴。

酸斋席上听胡琴

玉鞭,翠钿,记马上昭君面。一梭银线解冰泉,碎拆俪珠串。雁舞秋烟,莺啼春院,伤心塞草边。醉仙,彩笺,写万里关山怨。

春思

见他,问咱,怎忘了当初话?东风残梦小窗纱,月冷秋千架。自把琵琶,灯前弹罢,春深不到家。五花,骏马,何处垂杨下。

梅友元帅席上

老夫,病余,尚草《长门赋》。阿莲娇吻贯骊珠,试听《莺啼序》。玉露冰壶,香风琼树,醉归来不用扶。小奴,按舞,看了梅花去。

【中吕】朝天子_山中杂书三拼音解读
shān zhōng zá shū sān shǒu

bà shǒu ,qù xiū ,yǐ luò zài yuān míng hòu 。bǎi nián xīn shì fù shā ōu ,gèng shuí shì wàng jī yǒu 。dòng kǒu yú zhōu ,qiáo biān cūn jiǔ ,zhè qīng xián hé chù yǒu ?shù tóu ,jǐn jiū ,huā wài tí chūn zhòu 。

yè zhǎng ,wèi yāng ,pàn shā jī sān chàng 。dōng huá tīng lòu mǎn xuē shuāng ,què xiào yuān míng qiáng 。yuè lǎng chán chuáng ,fēng qīng hè zhàng ,mèng bú dào míng lì chǎng 。cǎo táng ,àn xiāng ,chūn yǐ dào méi shāo shàng 。

zuì yú ,cǎo shū ,lǐ yuàn pán gǔ xù 。qīng shān yī piàn fàn kuān tú ,guài wǒ lái hé mù ?hè gǔ qīng shòu ,wō ké qú lú ,dé ān xián xīn zì zú 。jiǎn lǘ ,hé jiǔ hú ,fēng xuě méi huā lù 。

yě jǐng tíng

guā tián shào píng ,cǎo táng dù líng ,wǔ liǔ zhuāng péng zé lìng 。qiān niú lí luò yǎn chái jīng ,quǎn fèi lín táng jìng 。shù dǐng chán míng ,shuǐ miàn fēng shēng ,tīng yú gē sān sì shēng 。xiǎo tíng ,yě jǐng ,dòng zhe wǒ chún lú xìng 。

suān zhāi xí shàng tīng hú qín

yù biān ,cuì diàn ,jì mǎ shàng zhāo jun1 miàn 。yī suō yín xiàn jiě bīng quán ,suì chāi lì zhū chuàn 。yàn wǔ qiū yān ,yīng tí chūn yuàn ,shāng xīn sāi cǎo biān 。zuì xiān ,cǎi jiān ,xiě wàn lǐ guān shān yuàn 。

chūn sī

jiàn tā ,wèn zán ,zěn wàng le dāng chū huà ?dōng fēng cán mèng xiǎo chuāng shā ,yuè lěng qiū qiān jià 。zì bǎ pí pá ,dēng qián dàn bà ,chūn shēn bú dào jiā 。wǔ huā ,jun4 mǎ ,hé chù chuí yáng xià 。

méi yǒu yuán shuài xí shàng

lǎo fū ,bìng yú ,shàng cǎo 《zhǎng mén fù 》。ā lián jiāo wěn guàn lí zhū ,shì tīng 《yīng tí xù 》。yù lù bīng hú ,xiāng fēng qióng shù ,zuì guī lái bú yòng fú 。xiǎo nú ,àn wǔ ,kàn le méi huā qù 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【中吕】朝天子_山中杂书三原文,【中吕】朝天子_山中杂书三翻译,【中吕】朝天子_山中杂书三赏析,【中吕】朝天子_山中杂书三阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60436.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语