【双调】清江引_咏秋日海棠原文,翻译,赏析_拼音版_作者张养浩 

【双调】清江引_咏秋日海棠

作者:张养浩 朝代:元代
【双调】清江引_咏秋日海棠原文
咏秋日海棠

一岁两回春到来,花也多成败。只为云庄秋,不避东君怪,因此上向西风特地开。

前日彩云飞上天,又向深秋见。翠淡遥山眉,红惨春风面,恨燕莺期天样远。

霜重物华摇落秋,惊见春如旧。一笑疏篱边,更比黄花瘦,刬地殢西风犹带酒。

宋玉每逢秋叹嗟,见此应欢悦。恰被风只开,莫遣霜摧谢,有他那惜花人来到也。

亭下拒霜花数丛,不与渠同梦。娇倚秋阴薄,瘦怯霜华重,几时盼得日迟迟春昼永?

见一日绕观十数回,只恐花憔悴。锦帐遮寒威,银烛添春意,端的是太真妃初睡起。

寂寞一枝三四花,弄色书窗下。为着沉香迷,梦见嵬坡怕,且潜身在居士家。

花竹满亭高士居,常把春留住。赏罢芙蓉秋,又见胭脂露,这的是绰然亭绝妙处。

睡起不禁霜月苦,篱菊休相妒。恰与东君别,又被西风误,教他这粉蝶儿无是处。

香满竹篱花正娇,开彻胭脂萼。不幸遭风霜,叶儿都零落,畅好是有上梢无下梢。

昭群路迷关塞雪,蔡琰胡笳月。往事惟心知,新恨凭谁说,只恐怕梦回时春去也。
【双调】清江引_咏秋日海棠拼音解读
yǒng qiū rì hǎi táng

yī suì liǎng huí chūn dào lái ,huā yě duō chéng bài 。zhī wéi yún zhuāng qiū ,bú bì dōng jun1 guài ,yīn cǐ shàng xiàng xī fēng tè dì kāi 。

qián rì cǎi yún fēi shàng tiān ,yòu xiàng shēn qiū jiàn 。cuì dàn yáo shān méi ,hóng cǎn chūn fēng miàn ,hèn yàn yīng qī tiān yàng yuǎn 。

shuāng zhòng wù huá yáo luò qiū ,jīng jiàn chūn rú jiù 。yī xiào shū lí biān ,gèng bǐ huáng huā shòu ,chǎn dì tì xī fēng yóu dài jiǔ 。

sòng yù měi féng qiū tàn jiē ,jiàn cǐ yīng huān yuè 。qià bèi fēng zhī kāi ,mò qiǎn shuāng cuī xiè ,yǒu tā nà xī huā rén lái dào yě 。

tíng xià jù shuāng huā shù cóng ,bú yǔ qú tóng mèng 。jiāo yǐ qiū yīn báo ,shòu qiè shuāng huá zhòng ,jǐ shí pàn dé rì chí chí chūn zhòu yǒng ?

jiàn yī rì rào guān shí shù huí ,zhī kǒng huā qiáo cuì 。jǐn zhàng zhē hán wēi ,yín zhú tiān chūn yì ,duān de shì tài zhēn fēi chū shuì qǐ 。

jì mò yī zhī sān sì huā ,nòng sè shū chuāng xià 。wéi zhe chén xiāng mí ,mèng jiàn wéi pō pà ,qiě qián shēn zài jū shì jiā 。

huā zhú mǎn tíng gāo shì jū ,cháng bǎ chūn liú zhù 。shǎng bà fú róng qiū ,yòu jiàn yān zhī lù ,zhè de shì chāo rán tíng jué miào chù 。

shuì qǐ bú jìn shuāng yuè kǔ ,lí jú xiū xiàng dù 。qià yǔ dōng jun1 bié ,yòu bèi xī fēng wù ,jiāo tā zhè fěn dié ér wú shì chù 。

xiāng mǎn zhú lí huā zhèng jiāo ,kāi chè yān zhī è 。bú xìng zāo fēng shuāng ,yè ér dōu líng luò ,chàng hǎo shì yǒu shàng shāo wú xià shāo 。

zhāo qún lù mí guān sāi xuě ,cài yǎn hú jiā yuè 。wǎng shì wéi xīn zhī ,xīn hèn píng shuí shuō ,zhī kǒng pà mèng huí shí chūn qù yě 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张养浩 张养浩 张养浩(1269—1329年),汉族,字希孟,号云庄,山东济南人,元代著名散曲家。诗、文兼擅,而以散曲著称。代表作有《山坡羊·潼关怀古》等。…详情

【双调】清江引_咏秋日海棠原文,【双调】清江引_咏秋日海棠翻译,【双调】清江引_咏秋日海棠赏析,【双调】清江引_咏秋日海棠阅读答案,出自张养浩的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60437.html

诗词类别

张养浩的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语