【黄钟】啄木儿原文,翻译,赏析_拼音版_作者高秀文 

【黄钟】啄木儿

作者:高秀文 朝代:元代
【黄钟】啄木儿原文
朦胧睡巧梦成,偶一佳人伴瘦形。正温存云雨将兴,被黄鹂弄声惊醒。觉来恍惚心不定,无端阻我阳台兴,凤友鸾交化作尘。

【前腔】襄王梦仍又成,俨似当年杨太真。正欢娱再结同心,被谯楼又打三更。思思想想愁无尽,纱窗月转移花影,把我二字姻缘不得成。

【玉抱肚】静中思省,这娇人何方姓名?素不曾识面调情,平白地将人勾引。魂飞魄散,使我战兢兢,觅尽天涯不见形。

【滴溜子】思量起,思量起,怎不动情?丹青手,丹青手,难描俊英。为你,殷勤帮衬。虽然梦寐间,风流当尽。堪恨姻缘,两字欠成。

【馀文】佳期不得同欢庆,梦儿里和伊言甚?盼杀鸡声天又明。

【双调】行香子

丫髻环绦,草履麻袍,翠岩前盖座团标。块石作枕,独木为桥。摘藤花,挑竹笋,采茶苗。

【乔木查】掩柴扉静悄,不许红尘到。皓月清风为故友,肩将梨杖挑,闲访渔樵。

【拨不断】景潇潇,性飘飘,龙中自有真修妙。黄叶成堆任俺烧,白云满地无人扫,叹人间长笑。

【揽筝笆】嫌喧花,不挂许由瓢。玉兔金乌,从昏至晓。时复饮浊醪,且吃的,沉醉陶陶。把人间万事都忘,到大来散诞逍遥。

【离亭宴煞】醉时节独把青松靠,醒时节自取瑶琴操,操的是鹤鸣九皋。听水声观山色掀髯笑,也不指望归阆苑超蓬岛,直恁的清闲到老。皆说得利名轻,消磨得是非少。
【黄钟】啄木儿拼音解读
méng lóng shuì qiǎo mèng chéng ,ǒu yī jiā rén bàn shòu xíng 。zhèng wēn cún yún yǔ jiāng xìng ,bèi huáng lí nòng shēng jīng xǐng 。jiào lái huǎng hū xīn bú dìng ,wú duān zǔ wǒ yáng tái xìng ,fèng yǒu luán jiāo huà zuò chén 。

【qián qiāng 】xiāng wáng mèng réng yòu chéng ,yǎn sì dāng nián yáng tài zhēn 。zhèng huān yú zài jié tóng xīn ,bèi qiáo lóu yòu dǎ sān gèng 。sī sī xiǎng xiǎng chóu wú jìn ,shā chuāng yuè zhuǎn yí huā yǐng ,bǎ wǒ èr zì yīn yuán bú dé chéng 。

【yù bào dù 】jìng zhōng sī shěng ,zhè jiāo rén hé fāng xìng míng ?sù bú céng shí miàn diào qíng ,píng bái dì jiāng rén gōu yǐn 。hún fēi pò sàn ,shǐ wǒ zhàn jīng jīng ,mì jìn tiān yá bú jiàn xíng 。

【dī liū zǐ 】sī liàng qǐ ,sī liàng qǐ ,zěn bú dòng qíng ?dān qīng shǒu ,dān qīng shǒu ,nán miáo jun4 yīng 。wéi nǐ ,yīn qín bāng chèn 。suī rán mèng mèi jiān ,fēng liú dāng jìn 。kān hèn yīn yuán ,liǎng zì qiàn chéng 。

【yú wén 】jiā qī bú dé tóng huān qìng ,mèng ér lǐ hé yī yán shèn ?pàn shā jī shēng tiān yòu míng 。

【shuāng diào 】háng xiāng zǐ

yā jì huán tāo ,cǎo lǚ má páo ,cuì yán qián gài zuò tuán biāo 。kuài shí zuò zhěn ,dú mù wéi qiáo 。zhāi téng huā ,tiāo zhú sǔn ,cǎi chá miáo 。

【qiáo mù chá 】yǎn chái fēi jìng qiāo ,bú xǔ hóng chén dào 。hào yuè qīng fēng wéi gù yǒu ,jiān jiāng lí zhàng tiāo ,xián fǎng yú qiáo 。

【bō bú duàn 】jǐng xiāo xiāo ,xìng piāo piāo ,lóng zhōng zì yǒu zhēn xiū miào 。huáng yè chéng duī rèn ǎn shāo ,bái yún mǎn dì wú rén sǎo ,tàn rén jiān zhǎng xiào 。

【lǎn zhēng bā 】xián xuān huā ,bú guà xǔ yóu piáo 。yù tù jīn wū ,cóng hūn zhì xiǎo 。shí fù yǐn zhuó láo ,qiě chī de ,chén zuì táo táo 。bǎ rén jiān wàn shì dōu wàng ,dào dà lái sàn dàn xiāo yáo 。

【lí tíng yàn shà 】zuì shí jiē dú bǎ qīng sōng kào ,xǐng shí jiē zì qǔ yáo qín cāo ,cāo de shì hè míng jiǔ gāo 。tīng shuǐ shēng guān shān sè xiān rán xiào ,yě bú zhǐ wàng guī láng yuàn chāo péng dǎo ,zhí nín de qīng xián dào lǎo 。jiē shuō dé lì míng qīng ,xiāo mó dé shì fēi shǎo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【黄钟】啄木儿原文,【黄钟】啄木儿翻译,【黄钟】啄木儿赏析,【黄钟】啄木儿阅读答案,出自高秀文的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60460.html

诗词类别

高秀文的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语