【双调】夜行船 吊古原文,翻译,赏析_拼音版_作者杨维桢 

【双调】夜行船 吊古

作者:杨维桢 朝代:元代
【双调】夜行船 吊古原文

 霸业艰危,叹吴王端为。苎罗西子,倾城处,妆出捧心娇媚。奢侈,玉液金
茎,宝凤雕龙,银鱼丝。游戏,沉溺在翠红乡,忘却卧薪滋味。
 【前腔】乘机,勾践雄徒。聚干戈,要雪会稽羞耻。怀奸计,越赂私通伯。
谁知,忠谏不听,剑赐属镂,灵胥空死。狼狈,不想道请行成,北面称臣不许。
 【斗哈蟆】堪悲,身国俱亡。把烟花山水,等闲无主。叹高台百尺,顿遭烈
炬。休觑,珠翠总劫灰,繁华只废基。恼人意,叵耐范蠡扁舟,一片太湖烟水。
 【前腔】听启,李亭荒。更夫椒树老,浣花池废。问铜沟明白,美人何处?
春去,杨柳水殿欹,芙蓉池馆摧。动情的,只见绿树黄鹂,寂寂怨谁无语。
 【锦衣香】馆娃宫,荆榛蔽。响さ廊,莓苔翳。可惜剩水残山,断崖高寺,
百花深处一僧归。空遗旧迹,走狗斗鸡。想当年僭祭,望郊台凄凉云树,香水鸳
鸯去。酒城倾坠,茫茫练渎,无边秋水。
 【浆水令】采莲泾红芳尽死,越来溪吴歌惨凄。宫中鹿走草萋萋,黍离故墟,
过客伤悲。离宫废,谁避暑?琼姬墓冷苍烟蔽。空原滴,空原滴,梧桐秋雨,台
城上,台城上,夜乌啼。
 【尾声】越王百计吞吴地,归去层台高起,只今亦是鹧鸪飞处。

【双调】夜行船 吊古拼音解读

 bà yè jiān wēi ,tàn wú wáng duān wéi 。zhù luó xī zǐ ,qīng chéng chù ,zhuāng chū pěng xīn jiāo mèi 。shē chǐ ,yù yè jīn
jīng ,bǎo fèng diāo lóng ,yín yú sī 。yóu xì ,chén nì zài cuì hóng xiāng ,wàng què wò xīn zī wèi 。
 【qián qiāng 】chéng jī ,gōu jiàn xióng tú 。jù gàn gē ,yào xuě huì jī xiū chǐ 。huái jiān jì ,yuè lù sī tōng bó 。
shuí zhī ,zhōng jiàn bú tīng ,jiàn cì shǔ lòu ,líng xū kōng sǐ 。láng bèi ,bú xiǎng dào qǐng háng chéng ,běi miàn chēng chén bú xǔ 。
 【dòu hā má 】kān bēi ,shēn guó jù wáng 。bǎ yān huā shān shuǐ ,děng xián wú zhǔ 。tàn gāo tái bǎi chǐ ,dùn zāo liè
jù 。xiū qù ,zhū cuì zǒng jié huī ,fán huá zhī fèi jī 。nǎo rén yì ,pǒ nài fàn lí biǎn zhōu ,yī piàn tài hú yān shuǐ 。
 【qián qiāng 】tīng qǐ ,lǐ tíng huāng 。gèng fū jiāo shù lǎo ,huàn huā chí fèi 。wèn tóng gōu míng bái ,měi rén hé chù ?
chūn qù ,yáng liǔ shuǐ diàn yī ,fú róng chí guǎn cuī 。dòng qíng de ,zhī jiàn lǜ shù huáng lí ,jì jì yuàn shuí wú yǔ 。
 【jǐn yī xiāng 】guǎn wá gōng ,jīng zhēn bì 。xiǎng さláng ,méi tái yì 。kě xī shèng shuǐ cán shān ,duàn yá gāo sì ,
bǎi huā shēn chù yī sēng guī 。kōng yí jiù jì ,zǒu gǒu dòu jī 。xiǎng dāng nián jiàn jì ,wàng jiāo tái qī liáng yún shù ,xiāng shuǐ yuān
yāng qù 。jiǔ chéng qīng zhuì ,máng máng liàn dú ,wú biān qiū shuǐ 。
 【jiāng shuǐ lìng 】cǎi lián jīng hóng fāng jìn sǐ ,yuè lái xī wú gē cǎn qī 。gōng zhōng lù zǒu cǎo qī qī ,shǔ lí gù xū ,
guò kè shāng bēi 。lí gōng fèi ,shuí bì shǔ ?qióng jī mù lěng cāng yān bì 。kōng yuán dī ,kōng yuán dī ,wú tóng qiū yǔ ,tái
chéng shàng ,tái chéng shàng ,yè wū tí 。
 【wěi shēng 】yuè wáng bǎi jì tūn wú dì ,guī qù céng tái gāo qǐ ,zhī jīn yì shì zhè gū fēi chù 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】夜行船 吊古原文,【双调】夜行船 吊古翻译,【双调】夜行船 吊古赏析,【双调】夜行船 吊古阅读答案,出自杨维桢的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60481.html

诗词类别

杨维桢的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语