【双调】锦上花 春游原文,翻译,赏析_拼音版_作者张碧山 

【双调】锦上花 春游

作者:张碧山 朝代:元代
【双调】锦上花 春游原文
燕语莺啼,和风迟日。郊外踏青,禁烟寒食。拜扫人家,这壁共那壁。悲喜
交杂,哭的共笑的。坟前列子孙,冢上卧狐狸。几处荒坟,半全共半毁。几陌银
钱,半灰共半泥。几个相知,半人共半鬼。
  【清江引】见了也泪淹衫袖湿,这的是傍州例。黄金少甚藏,白酒须当醉,
浇奠杀九泉无半米。
  【碧玉箫】寒暑相催,日月率风疾。名利驱驰,车辄涌潮退。省可里着气力,
休则管里耽是非。饱暖肚皮,留取元阳真气。将一伙儿鼓笛,选一答儿清闲地。
  【尾声】摆一个齐整欢筵会,做一段笑乐新杂剧。杂剧要旦末双全,筵席要
水陆俱备。唱道趁着这美景良辰,请几个达时务英雄辈。劝你这知已的相识,知
知不知在于你。
【双调】锦上花 春游拼音解读
yàn yǔ yīng tí ,hé fēng chí rì 。jiāo wài tà qīng ,jìn yān hán shí 。bài sǎo rén jiā ,zhè bì gòng nà bì 。bēi xǐ
jiāo zá ,kū de gòng xiào de 。fén qián liè zǐ sūn ,zhǒng shàng wò hú lí 。jǐ chù huāng fén ,bàn quán gòng bàn huǐ 。jǐ mò yín
qián ,bàn huī gòng bàn ní 。jǐ gè xiàng zhī ,bàn rén gòng bàn guǐ 。
  【qīng jiāng yǐn 】jiàn le yě lèi yān shān xiù shī ,zhè de shì bàng zhōu lì 。huáng jīn shǎo shèn cáng ,bái jiǔ xū dāng zuì ,
jiāo diàn shā jiǔ quán wú bàn mǐ 。
  【bì yù xiāo 】hán shǔ xiàng cuī ,rì yuè lǜ fēng jí 。míng lì qū chí ,chē zhé yǒng cháo tuì 。shěng kě lǐ zhe qì lì ,
xiū zé guǎn lǐ dān shì fēi 。bǎo nuǎn dù pí ,liú qǔ yuán yáng zhēn qì 。jiāng yī huǒ ér gǔ dí ,xuǎn yī dá ér qīng xián dì 。
  【wěi shēng 】bǎi yī gè qí zhěng huān yàn huì ,zuò yī duàn xiào lè xīn zá jù 。zá jù yào dàn mò shuāng quán ,yàn xí yào
shuǐ lù jù bèi 。chàng dào chèn zhe zhè měi jǐng liáng chén ,qǐng jǐ gè dá shí wù yīng xióng bèi 。quàn nǐ zhè zhī yǐ de xiàng shí ,zhī
zhī bú zhī zài yú nǐ 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】锦上花 春游原文,【双调】锦上花 春游翻译,【双调】锦上花 春游赏析,【双调】锦上花 春游阅读答案,出自张碧山的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60487.html

诗词类别

张碧山的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语