【南吕】一枝花_湖上归长天原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【南吕】一枝花_湖上归长天

作者:张可久 朝代:元代
【南吕】一枝花_湖上归长天原文
湖上归

长天落彩霞,远水涵秋镜。花如人面红,山似佛头青。生色围屏,翠冷胜云径,嫣然后黛横。但携将旖旎浓香,何必赋横斜瘦影。

【梁州】挽玉手留连锦英,据胡床指点银瓶。素娥不嫁伤孤另。想当年小小,问何处卿卿?东坡才调,西子娉婷。总相谊千古留名,吾二人此地私行。六一泉亭上诗成,三五夜花前月明,十四弦指下风生。可憎,有情。捧红牙合和《伊州令》。万籁寂,四山静。幽咽泉流水下声,鹤怨猿惊。

【尾】岩阿禅窟鸣金磐,波底龙宫漾水精。夜气清,酒力醒,玉篆销,玉漏鸣。笑归来仿佛二更,煞强似踏雪寻梅灞桥冷。

春景

滚香绵柳絮轻,飘白雪梨花淡。怨东风墙杏色,醉晓口海棠酣。景物偏堪,车马游人览,赏清明三月三。绿苔撒点点青钱,碧草铺茸茸翠毯。

【梁州第七】流水泛江湖暖浪,轻云锁山市晴岚。恐无多光景疾相探。雕鞍奇辔,纱帽罗衫。珍馐满桌,玉液盈坛。歌儿舞妓那堪,诗朋酒侣交谈。吃的保生存华屋等羊昙,兴足竹林阮咸,醉居林甫曹参。放开,酒胆。恨狂风尽把花摇撼,叹阳和又虚赚。拚了醄醄饮兴酣,于理何惭?

【尾声】紫霜毫入砚深深蘸,吟几首莺花诗满函。一望红稀绿阴暗,正游人不甘。奈仆童执骖,不由咱倦把骄骢辔头儿揽。

夏景

蔷薇满院香,菡萏双池锦。海榴浓喷火,萱草淡堆金。暑气难禁,天地炎蒸甚,闲行近绿阴。纳清风台榭开怀,傍流水亭轩赏心。

【梁州第七】摇羽扇纳凉避暑,卸纱巾散发披襟。冰山雪槛忘怀饮。盘盛橄榄,水浸林檎。何愁盏大,不惧瓯深。会佳宾酒阵诗林,设华筵竹影松阴。白莲藕爽口香甜,锦鳞鲙著牙味深,水晶瓜荐齿寒侵。满斟,醉吟。今朝酩酊明朝恁,不吃后待图甚?日月无情恋古今,休负光阴。

【尾声】倾残竹叶千樽饮,摘下枇杷一树金,深喜娇娥见咱恁。纱橱用心,安排下簟枕,专等归来醉时寝。

秋景

金风凋杨柳衰,玉露养芙蓉艳。竹轻摇苍凤尾,松密映老龙潜。残暑淹淹。爽气被楼台占,称情怀景色添。火龙鳞红叶萧萧,金兽眼黄花冉冉。

【梁州第七】别南浦云飞画栋,到西山雨洒朱帘。小槽酒滴珍珠酽。银盘馔满。宝鼎香拈。黄澄味美,紫蟹肥酣。趁苍空天似日缣,玩清光月拥银蟾。不学那愁默默呆汉江淹,则学那兴悠悠诗仙子瞻,乐醄醄醉客陶潜。意忺,意忺。千钟到手谁曾厌?我待把醉乡占。不管衣襟被酒淹,无事拘钳。

【尾声】赏心乐事休教欠,饮兴吟怀似要添,醉倒樽前任君僭。将咱指点,便嫌,胜似你红尘路儿险。

冬天

青山失翠微,白玉无瑕玷。梨花和雨舞,柳絮带风撏。拨粉堆盐,祥瑞天无欠,丰年气象添。乱飘湿增舍茶烟,密洒透歌楼酒帘。

【梁州第七】金盏酒羊羔满泛,红炉中兽炭频添。兰堂画阁多妆点。锦茵绣榻,翠幕毡帘。鸾箫谩品,鼍鼓轻掂。唱清音余韵淹淹,捧红牙玉指纤纤。绮罗间盏到休推,宝鸭内香残再拈,玉壶中酒尽重添。况兼,兴忺。金波潋滟霞光闪,接入手不辞厌。为爱琼瑶尽意瞻,赏玩休嫌。

【尾声】玄冥不出权独占,青女三白势转严,酩酊甘心醉躯欠。见冰锥满檐,琼珠满帘,全不把尘埃半星儿染。

牵挂

莺穿残杨柳枝,虫蠹损蔷薇刺。蝶搧干芍药粉,蜂蹙断海棠丝。又近花时,白日伤心事,清宵有梦思。间阻了洛浦神仙,没乱杀苏州刺史。

【梁州第七】俏姻缘别来久矣,巧魂灵梦寝求之。一春多少伤心事,著情疼热,痛口嗟咨。往来迢递,终始参差。一简书写就了情间,三般儿寄与娇姿。麝脐薰五花瓣翠羽香钿,猫眼嵌双转轴乌金戒指,獭髓调百和香紫蜡胭脂。念兹,在兹。和愁和泪频传示,更嘱咐两三次。诉不尽心间无限思,倒羞了燕子莺儿。

【尾声】无心学写钟王字,遣兴闲视李杜诗,风月关情随人志。酒不到半卮,饭不到半匙,瘦损了青春少年子。
【南吕】一枝花_湖上归长天拼音解读
hú shàng guī

zhǎng tiān luò cǎi xiá ,yuǎn shuǐ hán qiū jìng 。huā rú rén miàn hóng ,shān sì fó tóu qīng 。shēng sè wéi píng ,cuì lěng shèng yún jìng ,yān rán hòu dài héng 。dàn xié jiāng yǐ nǐ nóng xiāng ,hé bì fù héng xié shòu yǐng 。

【liáng zhōu 】wǎn yù shǒu liú lián jǐn yīng ,jù hú chuáng zhǐ diǎn yín píng 。sù é bú jià shāng gū lìng 。xiǎng dāng nián xiǎo xiǎo ,wèn hé chù qīng qīng ?dōng pō cái diào ,xī zǐ pīng tíng 。zǒng xiàng yì qiān gǔ liú míng ,wú èr rén cǐ dì sī háng 。liù yī quán tíng shàng shī chéng ,sān wǔ yè huā qián yuè míng ,shí sì xián zhǐ xià fēng shēng 。kě zēng ,yǒu qíng 。pěng hóng yá hé hé 《yī zhōu lìng 》。wàn lài jì ,sì shān jìng 。yōu yān quán liú shuǐ xià shēng ,hè yuàn yuán jīng 。

【wěi 】yán ā chán kū míng jīn pán ,bō dǐ lóng gōng yàng shuǐ jīng 。yè qì qīng ,jiǔ lì xǐng ,yù zhuàn xiāo ,yù lòu míng 。xiào guī lái fǎng fó èr gèng ,shà qiáng sì tà xuě xún méi bà qiáo lěng 。

chūn jǐng

gǔn xiāng mián liǔ xù qīng ,piāo bái xuě lí huā dàn 。yuàn dōng fēng qiáng xìng sè ,zuì xiǎo kǒu hǎi táng hān 。jǐng wù piān kān ,chē mǎ yóu rén lǎn ,shǎng qīng míng sān yuè sān 。lǜ tái sā diǎn diǎn qīng qián ,bì cǎo pù róng róng cuì tǎn 。

【liáng zhōu dì qī 】liú shuǐ fàn jiāng hú nuǎn làng ,qīng yún suǒ shān shì qíng lán 。kǒng wú duō guāng jǐng jí xiàng tàn 。diāo ān qí pèi ,shā mào luó shān 。zhēn xiū mǎn zhuō ,yù yè yíng tán 。gē ér wǔ jì nà kān ,shī péng jiǔ lǚ jiāo tán 。chī de bǎo shēng cún huá wū děng yáng tán ,xìng zú zhú lín ruǎn xián ,zuì jū lín fǔ cáo cān 。fàng kāi ,jiǔ dǎn 。hèn kuáng fēng jìn bǎ huā yáo hàn ,tàn yáng hé yòu xū zuàn 。pīn le táo táo yǐn xìng hān ,yú lǐ hé cán ?

【wěi shēng 】zǐ shuāng háo rù yàn shēn shēn zhàn ,yín jǐ shǒu yīng huā shī mǎn hán 。yī wàng hóng xī lǜ yīn àn ,zhèng yóu rén bú gān 。nài pú tóng zhí cān ,bú yóu zán juàn bǎ jiāo cōng pèi tóu ér lǎn 。

xià jǐng

qiáng wēi mǎn yuàn xiāng ,hàn dàn shuāng chí jǐn 。hǎi liú nóng pēn huǒ ,xuān cǎo dàn duī jīn 。shǔ qì nán jìn ,tiān dì yán zhēng shèn ,xián háng jìn lǜ yīn 。nà qīng fēng tái xiè kāi huái ,bàng liú shuǐ tíng xuān shǎng xīn 。

【liáng zhōu dì qī 】yáo yǔ shàn nà liáng bì shǔ ,xiè shā jīn sàn fā pī jīn 。bīng shān xuě kǎn wàng huái yǐn 。pán shèng gǎn lǎn ,shuǐ jìn lín qín 。hé chóu zhǎn dà ,bú jù ōu shēn 。huì jiā bīn jiǔ zhèn shī lín ,shè huá yàn zhú yǐng sōng yīn 。bái lián ǒu shuǎng kǒu xiāng tián ,jǐn lín kuài zhe yá wèi shēn ,shuǐ jīng guā jiàn chǐ hán qīn 。mǎn zhēn ,zuì yín 。jīn cháo mǐng dǐng míng cháo nín ,bú chī hòu dài tú shèn ?rì yuè wú qíng liàn gǔ jīn ,xiū fù guāng yīn 。

【wěi shēng 】qīng cán zhú yè qiān zūn yǐn ,zhāi xià pí pá yī shù jīn ,shēn xǐ jiāo é jiàn zán nín 。shā chú yòng xīn ,ān pái xià diàn zhěn ,zhuān děng guī lái zuì shí qǐn 。

qiū jǐng

jīn fēng diāo yáng liǔ shuāi ,yù lù yǎng fú róng yàn 。zhú qīng yáo cāng fèng wěi ,sōng mì yìng lǎo lóng qián 。cán shǔ yān yān 。shuǎng qì bèi lóu tái zhàn ,chēng qíng huái jǐng sè tiān 。huǒ lóng lín hóng yè xiāo xiāo ,jīn shòu yǎn huáng huā rǎn rǎn 。

【liáng zhōu dì qī 】bié nán pǔ yún fēi huà dòng ,dào xī shān yǔ sǎ zhū lián 。xiǎo cáo jiǔ dī zhēn zhū yàn 。yín pán zhuàn mǎn 。bǎo dǐng xiāng niān 。huáng chéng wèi měi ,zǐ xiè féi hān 。chèn cāng kōng tiān sì rì jiān ,wán qīng guāng yuè yōng yín chán 。bú xué nà chóu mò mò dāi hàn jiāng yān ,zé xué nà xìng yōu yōu shī xiān zǐ zhān ,lè táo táo zuì kè táo qián 。yì xiān ,yì xiān 。qiān zhōng dào shǒu shuí céng yàn ?wǒ dài bǎ zuì xiāng zhàn 。bú guǎn yī jīn bèi jiǔ yān ,wú shì jū qián 。

【wěi shēng 】shǎng xīn lè shì xiū jiāo qiàn ,yǐn xìng yín huái sì yào tiān ,zuì dǎo zūn qián rèn jun1 jiàn 。jiāng zán zhǐ diǎn ,biàn xián ,shèng sì nǐ hóng chén lù ér xiǎn 。

dōng tiān

qīng shān shī cuì wēi ,bái yù wú xiá diàn 。lí huā hé yǔ wǔ ,liǔ xù dài fēng xún 。bō fěn duī yán ,xiáng ruì tiān wú qiàn ,fēng nián qì xiàng tiān 。luàn piāo shī zēng shě chá yān ,mì sǎ tòu gē lóu jiǔ lián 。

【liáng zhōu dì qī 】jīn zhǎn jiǔ yáng gāo mǎn fàn ,hóng lú zhōng shòu tàn pín tiān 。lán táng huà gé duō zhuāng diǎn 。jǐn yīn xiù tà ,cuì mù zhān lián 。luán xiāo màn pǐn ,tuó gǔ qīng diān 。chàng qīng yīn yú yùn yān yān ,pěng hóng yá yù zhǐ xiān xiān 。qǐ luó jiān zhǎn dào xiū tuī ,bǎo yā nèi xiāng cán zài niān ,yù hú zhōng jiǔ jìn zhòng tiān 。kuàng jiān ,xìng xiān 。jīn bō liàn yàn xiá guāng shǎn ,jiē rù shǒu bú cí yàn 。wéi ài qióng yáo jìn yì zhān ,shǎng wán xiū xián 。

【wěi shēng 】xuán míng bú chū quán dú zhàn ,qīng nǚ sān bái shì zhuǎn yán ,mǐng dǐng gān xīn zuì qū qiàn 。jiàn bīng zhuī mǎn yán ,qióng zhū mǎn lián ,quán bú bǎ chén āi bàn xīng ér rǎn 。

qiān guà

yīng chuān cán yáng liǔ zhī ,chóng dù sǔn qiáng wēi cì 。dié shān gàn sháo yào fěn ,fēng cù duàn hǎi táng sī 。yòu jìn huā shí ,bái rì shāng xīn shì ,qīng xiāo yǒu mèng sī 。jiān zǔ le luò pǔ shén xiān ,méi luàn shā sū zhōu cì shǐ 。

【liáng zhōu dì qī 】qiào yīn yuán bié lái jiǔ yǐ ,qiǎo hún líng mèng qǐn qiú zhī 。yī chūn duō shǎo shāng xīn shì ,zhe qíng téng rè ,tòng kǒu jiē zī 。wǎng lái tiáo dì ,zhōng shǐ cān chà 。yī jiǎn shū xiě jiù le qíng jiān ,sān bān ér jì yǔ jiāo zī 。shè qí xūn wǔ huā bàn cuì yǔ xiāng diàn ,māo yǎn qiàn shuāng zhuǎn zhóu wū jīn jiè zhǐ ,tǎ suǐ diào bǎi hé xiāng zǐ là yān zhī 。niàn zī ,zài zī 。hé chóu hé lèi pín chuán shì ,gèng zhǔ fù liǎng sān cì 。sù bú jìn xīn jiān wú xiàn sī ,dǎo xiū le yàn zǐ yīng ér 。

【wěi shēng 】wú xīn xué xiě zhōng wáng zì ,qiǎn xìng xián shì lǐ dù shī ,fēng yuè guān qíng suí rén zhì 。jiǔ bú dào bàn zhī ,fàn bú dào bàn shí ,shòu sǔn le qīng chūn shǎo nián zǐ 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【南吕】一枝花_湖上归长天原文,【南吕】一枝花_湖上归长天翻译,【南吕】一枝花_湖上归长天赏析,【南吕】一枝花_湖上归长天阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60511.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语