【南吕】一枝花_春风醉碧桃原文,翻译,赏析_拼音版_作者张彦文 

【南吕】一枝花_春风醉碧桃

作者:张彦文 朝代:元代
【南吕】一枝花_春风醉碧桃原文
春风醉碧桃,流水题红叶。只因闲信马,为此误随车。妆氵井妆呆,一笑千
金舍。痴心不暂歇,经了些欢聚愁别,情债填还未彻。
  【牧羊关】天边凤,花上蝶,才伶俐又还粘惹。都因眼约心期,引斗得肠怀
腹热。云雨新情重,风月旧恩绝。翡翠合欢带,鸳鸯交颈结。
  【菩萨梁州】锁窗风细篆烟斜,有谁窥妾?画楼灯暗彩云遮,稳点巢穴。共
花朝同月夜,指望水同欢悦。劣冤家水性特随斜,陡恁车遮。双渐又程赊,苏
卿又薄劣,冯魁恳切。不堤防暗使锹掘:玉簪掂做两三截,琴弦已断应难接,谁
成望弄巧翻成拙?甚全不似那时节,应得傍人做话说,是自家缘业。
  【随煞】亏心底自有神夭折,薄幸教随唾津儿灭。休道你花朵儿般身躯没凋
谢,你个聪明的小姐宁心儿记者:咱这说下的盟言应去也。
【南吕】一枝花_春风醉碧桃拼音解读
chūn fēng zuì bì táo ,liú shuǐ tí hóng yè 。zhī yīn xián xìn mǎ ,wéi cǐ wù suí chē 。zhuāng sān jǐng zhuāng dāi ,yī xiào qiān
jīn shě 。chī xīn bú zàn xiē ,jīng le xiē huān jù chóu bié ,qíng zhài tián hái wèi chè 。
  【mù yáng guān 】tiān biān fèng ,huā shàng dié ,cái líng lì yòu hái zhān rě 。dōu yīn yǎn yuē xīn qī ,yǐn dòu dé cháng huái
fù rè 。yún yǔ xīn qíng zhòng ,fēng yuè jiù ēn jué 。fěi cuì hé huān dài ,yuān yāng jiāo jǐng jié 。
  【pú sà liáng zhōu 】suǒ chuāng fēng xì zhuàn yān xié ,yǒu shuí kuī qiè ?huà lóu dēng àn cǎi yún zhē ,wěn diǎn cháo xué 。gòng
huā cháo tóng yuè yè ,zhǐ wàng shuǐ tóng huān yuè 。liè yuān jiā shuǐ xìng tè suí xié ,dǒu nín chē zhē 。shuāng jiàn yòu chéng shē ,sū
qīng yòu báo liè ,féng kuí kěn qiē 。bú dī fáng àn shǐ qiāo jué :yù zān diān zuò liǎng sān jié ,qín xián yǐ duàn yīng nán jiē ,shuí
chéng wàng nòng qiǎo fān chéng zhuō ?shèn quán bú sì nà shí jiē ,yīng dé bàng rén zuò huà shuō ,shì zì jiā yuán yè 。
  【suí shà 】kuī xīn dǐ zì yǒu shén yāo shé ,báo xìng jiāo suí tuò jīn ér miè 。xiū dào nǐ huā duǒ ér bān shēn qū méi diāo
xiè ,nǐ gè cōng míng de xiǎo jiě níng xīn ér jì zhě :zán zhè shuō xià de méng yán yīng qù yě 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【南吕】一枝花_春风醉碧桃原文,【南吕】一枝花_春风醉碧桃翻译,【南吕】一枝花_春风醉碧桃赏析,【南吕】一枝花_春风醉碧桃阅读答案,出自张彦文的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.jysz.org/shi/60519.html

诗词类别

张彦文的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语