【双调】湘妃怨_乐闲吹箫按原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【双调】湘妃怨_乐闲吹箫按

作者:张可久 朝代:元代
【双调】湘妃怨_乐闲吹箫按原文
乐闲

吹箫按舞月当轩,载酒寻花雪满船。湖定试墨云生砚,乐清闲尘世远,想当年利惹名牵。万里天山箭,三冬冰窖毡,争似林泉?

德清长桥书事

花前白酒一葫芦,寺下苍松五大夫。峰峦出没云无数,高房山《春晓图》,小阑干扶我诗臞。雪点前滩鹭,锦鳞活水鱼,心却西湖。

据江上小金山

芦花浅水钓舟闲,老树苍烟倦鸟还。浑疑多景楼前看,玉浮图十二阑干,枕鲸波百尺孱颜。樵唱沧浪外,钟声紫翠间,小似金山。

湖上感旧

鱼肥酒美谢三郎,莺老花残黄四娘。相逢一笑西湖上,十年前罗绮乡,画船闲今日凄凉。翠袖人何在?空庭蝶自狂,飞去鸳鸯。

纪行

黄云缥缈四明山,绿水潺湲七里滩。碧桃零落双峰涧,往来图画间,为吟诗倚遍阑干。丹鼎龙光现,仙衣鹤氅寒,月满天坛。

春思二首

粜风卖雨孔方兄,望月瞻星苏小卿。正青春害这场温柔病,到中年恰待醒,读书斋冷冷清清。做一枕松风梦,想十年花月情,误尽功名。

懒寻悟叶把诗题,不似杨花到处飞。空劳柳线将情系,伤春魂梦里,看看瘦损冰肌。并头枕孤眠惯,画眉郎相见迟.辜负佳期。

送人之官南中

横江酒肆翠藤根,落日人家丹荔村。孤城官舍苍梧郡,水茫茫生暮云,为功名不爱闲身。树隐隐含烟瘴,山重重入鬼门,少见行人。

德清观梅

泠泠仙曲紫鸾箫,树树寒梅白玉条,飘飘野客乌纱帽。花前相见好,倚春风其乐陶陶。一去孤山路,重来何水曹,醉上金鳌。

席上次梅友元帅韵

九华峰顶礼三茅,五色云中按六幺,雪迷花下烧丹灶。一壶天地小,销不尽千古诗豪。拂袖骑丹凤,吹笙醉碧桃。散诞逍遥。

次韵金陵怀古

朝朝琼树后庭花,步步金莲潘丽华。龙蟠虎踞山如画,伤心诗句多,危城落日寒鸦。凤不至空台上,燕飞来百姓家,恨满天涯。

春晚即事

榆穿老荚散平芜,藕铸新荷点五壶。小钱儿难买东君住,问园林谁是主?大家提一葫芦。花前去,红袖扶,不醉何如?

重游会稽

镜湖凉月杜陵诗,梅屋空山夏后祠,兰亭曲水羲之字。重来忆旧时,小蓬莱楼阁参差。毛竹生银笋,香莼罥上丝,慰我相思。

酒边索赋

舞低杨柳困佳人,醅泼葡萄醉晚春,词翻芍药分难韵。乐清闲物外身,生前且自醺醺。范蠡空遗像,刘伶谁上坟?衰草寒云。

多景楼

长江一带展青罗,远岫双眉敛翠蛾,几番急橹催船过。不登临山笑我,倚阑干尽意吟哦。月来云破,天长地阔,此景能多?

苏堤即事

秋云醉墨洒龙池,夜雪吟篷宿虎溪。马蹄又上吴山翠,知音今有谁?小桃应怪来迟。一叶流诗句,百花裁舞衣,同赏苏堤。

春晚

愁红惨绿泪千行,带草连真纸半张。小名儿正向鸳鸯上,不由人不断肠,想才郎何日成双?胡蝶结青丝障,凤凰枝红锦囊,总是思量。

瑞安道中

篷低小似白云龛,山好青如碧玉簪。挂渔网茶灶整诗担,沙欧惊笑谈,一丝烟两袖晴岚。题遍松风阁,来看梅雨潭,夜宿仙岩。

【双调】湘妃怨_乐闲吹箫按拼音解读
lè xián

chuī xiāo àn wǔ yuè dāng xuān ,zǎi jiǔ xún huā xuě mǎn chuán 。hú dìng shì mò yún shēng yàn ,lè qīng xián chén shì yuǎn ,xiǎng dāng nián lì rě míng qiān 。wàn lǐ tiān shān jiàn ,sān dōng bīng jiào zhān ,zhēng sì lín quán ?

dé qīng zhǎng qiáo shū shì

huā qián bái jiǔ yī hú lú ,sì xià cāng sōng wǔ dà fū 。fēng luán chū méi yún wú shù ,gāo fáng shān 《chūn xiǎo tú 》,xiǎo lán gàn fú wǒ shī qú 。xuě diǎn qián tān lù ,jǐn lín huó shuǐ yú ,xīn què xī hú 。

jù jiāng shàng xiǎo jīn shān

lú huā qiǎn shuǐ diào zhōu xián ,lǎo shù cāng yān juàn niǎo hái 。hún yí duō jǐng lóu qián kàn ,yù fú tú shí èr lán gàn ,zhěn jīng bō bǎi chǐ chán yán 。qiáo chàng cāng làng wài ,zhōng shēng zǐ cuì jiān ,xiǎo sì jīn shān 。

hú shàng gǎn jiù

yú féi jiǔ měi xiè sān láng ,yīng lǎo huā cán huáng sì niáng 。xiàng féng yī xiào xī hú shàng ,shí nián qián luó qǐ xiāng ,huà chuán xián jīn rì qī liáng 。cuì xiù rén hé zài ?kōng tíng dié zì kuáng ,fēi qù yuān yāng 。

jì háng

huáng yún piāo miǎo sì míng shān ,lǜ shuǐ chán yuán qī lǐ tān 。bì táo líng luò shuāng fēng jiàn ,wǎng lái tú huà jiān ,wéi yín shī yǐ biàn lán gàn 。dān dǐng lóng guāng xiàn ,xiān yī hè chǎng hán ,yuè mǎn tiān tán 。

chūn sī èr shǒu

tiào fēng mài yǔ kǒng fāng xiōng ,wàng yuè zhān xīng sū xiǎo qīng 。zhèng qīng chūn hài zhè chǎng wēn róu bìng ,dào zhōng nián qià dài xǐng ,dú shū zhāi lěng lěng qīng qīng 。zuò yī zhěn sōng fēng mèng ,xiǎng shí nián huā yuè qíng ,wù jìn gōng míng 。

lǎn xún wù yè bǎ shī tí ,bú sì yáng huā dào chù fēi 。kōng láo liǔ xiàn jiāng qíng xì ,shāng chūn hún mèng lǐ ,kàn kàn shòu sǔn bīng jī 。bìng tóu zhěn gū mián guàn ,huà méi láng xiàng jiàn chí .gū fù jiā qī 。

sòng rén zhī guān nán zhōng

héng jiāng jiǔ sì cuì téng gēn ,luò rì rén jiā dān lì cūn 。gū chéng guān shě cāng wú jun4 ,shuǐ máng máng shēng mù yún ,wéi gōng míng bú ài xián shēn 。shù yǐn yǐn hán yān zhàng ,shān zhòng zhòng rù guǐ mén ,shǎo jiàn háng rén 。

dé qīng guān méi

líng líng xiān qǔ zǐ luán xiāo ,shù shù hán méi bái yù tiáo ,piāo piāo yě kè wū shā mào 。huā qián xiàng jiàn hǎo ,yǐ chūn fēng qí lè táo táo 。yī qù gū shān lù ,zhòng lái hé shuǐ cáo ,zuì shàng jīn áo 。

xí shàng cì méi yǒu yuán shuài yùn

jiǔ huá fēng dǐng lǐ sān máo ,wǔ sè yún zhōng àn liù yāo ,xuě mí huā xià shāo dān zào 。yī hú tiān dì xiǎo ,xiāo bú jìn qiān gǔ shī háo 。fú xiù qí dān fèng ,chuī shēng zuì bì táo 。sàn dàn xiāo yáo 。

cì yùn jīn líng huái gǔ

cháo cháo qióng shù hòu tíng huā ,bù bù jīn lián pān lì huá 。lóng pán hǔ jù shān rú huà ,shāng xīn shī jù duō ,wēi chéng luò rì hán yā 。fèng bú zhì kōng tái shàng ,yàn fēi lái bǎi xìng jiā ,hèn mǎn tiān yá 。

chūn wǎn jí shì

yú chuān lǎo jiá sàn píng wú ,ǒu zhù xīn hé diǎn wǔ hú 。xiǎo qián ér nán mǎi dōng jun1 zhù ,wèn yuán lín shuí shì zhǔ ?dà jiā tí yī hú lú 。huā qián qù ,hóng xiù fú ,bú zuì hé rú ?

zhòng yóu huì jī

jìng hú liáng yuè dù líng shī ,méi wū kōng shān xià hòu cí ,lán tíng qǔ shuǐ xī zhī zì 。zhòng lái yì jiù shí ,xiǎo péng lái lóu gé cān chà 。máo zhú shēng yín sǔn ,xiāng chún juàn shàng sī ,wèi wǒ xiàng sī 。

jiǔ biān suǒ fù

wǔ dī yáng liǔ kùn jiā rén ,pēi pō pú táo zuì wǎn chūn ,cí fān sháo yào fèn nán yùn 。lè qīng xián wù wài shēn ,shēng qián qiě zì xūn xūn 。fàn lí kōng yí xiàng ,liú líng shuí shàng fén ?shuāi cǎo hán yún 。

duō jǐng lóu

zhǎng jiāng yī dài zhǎn qīng luó ,yuǎn xiù shuāng méi liǎn cuì é ,jǐ fān jí lǔ cuī chuán guò 。bú dēng lín shān xiào wǒ ,yǐ lán gàn jìn yì yín ò 。yuè lái yún pò ,tiān zhǎng dì kuò ,cǐ jǐng néng duō ?

sū dī jí shì

qiū yún zuì mò sǎ lóng chí ,yè xuě yín péng xiǔ hǔ xī 。mǎ tí yòu shàng wú shān cuì ,zhī yīn jīn yǒu shuí ?xiǎo táo yīng guài lái chí 。yī yè liú shī jù ,bǎi huā cái wǔ yī ,tóng shǎng sū dī 。

chūn wǎn

chóu hóng cǎn lǜ lèi qiān háng ,dài cǎo lián zhēn zhǐ bàn zhāng 。xiǎo míng ér zhèng xiàng yuān yāng shàng ,bú yóu rén bú duàn cháng ,xiǎng cái láng hé rì chéng shuāng ?hú dié jié qīng sī zhàng ,fèng huáng zhī hóng jǐn náng ,zǒng shì sī liàng 。

ruì ān dào zhōng

péng dī xiǎo sì bái yún kān ,shān hǎo qīng rú bì yù zān 。guà yú wǎng chá zào zhěng shī dān ,shā ōu jīng xiào tán ,yī sī yān liǎng xiù qíng lán 。tí biàn sōng fēng gé ,lái kàn méi yǔ tán ,yè xiǔ xiān yán 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【双调】湘妃怨_乐闲吹箫按原文,【双调】湘妃怨_乐闲吹箫按翻译,【双调】湘妃怨_乐闲吹箫按赏析,【双调】湘妃怨_乐闲吹箫按阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kaishengedu.com/shi/60531.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语